Samhällsvetenskapsprogrammet profil miljö

Till hösten startar Norra Real upp ett nytt program, sam-miljö. Programmet skiljer sig i tre kurser, det vill säga programfördjupningen, från det vanliga sam-programmet vi redan har. På skolans hemsida kan man läsa mer om det nya programmet, och man får bland annat veta lite mer om vad programmet är menat att tillföra eleverna.

Malin Ahlgren, lärare i samhällskunskap och historia, berättar om tankarna bakom uppstartandet av programmet.

“Vi har haft idéer länge [ca 2 år] om att det borde finnas någon profil på samhällsprogrammet, och det fanns även intresse från elevernas sida. Samtidigt har vi natur miljö, och tänkte att det är något som kanske inte finns på så många skolor. Det känns dessutom som att det är ett viktigt område att ta upp, i och med att det är inskrivet i ämnesplanen för samhällsvetenskapsprogrammet.”

Det som skiljer det nya programmet från det som redan finns på skolan är kurserna Politik och hållbar utveckling och Naturkunskap 2. Meningen mer detta är att skapa ett program som är delvis naturvetenskapligt, delvis samhällsvetenskapligt. Ett utdrag från Norra Reals hemsida beskriver programmet som följande: “Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv arbetar vi med både lokala och globala frågor, flera ämnen berör t ex FN:s 17 globala mål för hållbar framtid. I vissa moment samarbetar vi med forskare och andra externa företrädare för hållbar utveckling.

“Vi tittade mycket på natur-miljö när vi bestämde vilka kurser som programmet skulle ha”, säger Malin. “Sen ville vi få till det tvärvetenskapliga, så vi lade till en kurs till i naturkunskap. För att förstå hållbar utveckling behöver man kunna tänka tvärvetenskapligt.”

Inspirationen till att starta programmet kom från Norra Reals egna natur-miljö, som verkar vara den enda skolan med just ett sådant program.

“Samtidigt vet jag att det finns andra gymnasium med internationella profiler och hållbar utveckling hamnar ofta inom frågor om internationalisering och globalisering. Globala gymnasiet, till exempel, har program som påminner om det här. Men just profil miljö, som den vi har här, vet jag inte att det finns på någon annan skola.”

”Programmet riktar sig till de som vill gå samhälle, men jag tänker mig att man som elev har ett intresse för klimatfrågor och hållbarhetsfrågor om man söker”.