REKTORERNA SVARAR PÅ POC FÖRENINGEN

 

Inledningsvis måste vi nämna att det är intressant hur en förening i en skola med 1000 elever kan samla 1136 namnunderskrifter för ”sin sak”…. Har ryska nättroll varit behjälpliga eller har skolans undervisning kring källkritik inte fungerat som den var tänkt….? Att fråga människor utanför vår organisation/skola om namnunderskrifter för vilka föreningar vi skall ha inom Norra Reals väggar blir väldigt konstigt. Det är ju knappast de som svarat som dagligen påverkas av den värdegrund och innehåll som bygger vår skola, utan alla vi som vistas här.

Vi som rektorer är mycket stolta över Norra Reals föreningsliv, vår fantastiska elevkår och alla de människor som dagligen engagerar sig för en varmare, inkluderande och välkomnande skolmiljö för våra elever. Ett föreningsliv där olika människor oavsett hudfärg, etnicitet, religion, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar kan mötas, diskutera, umgås, lära sig saker och även tävla. Ett föreningsliv som kan ge livslång vänskap. Ett föreningsliv som just förenar och bygger broar mellan olika människor snarare än bygger murar, utesluter, pekar ut, skuldbelägger och separerar. Ett föreningsliv som välkomnar alla elever. Ett föreningsliv som bjuder in alla som vill. Ett föreningsliv som skapar samhörighet.

Det är viktigt att notera att den retorik som används i artikeln är ganska typisk för denna slags separatistiska rörelser. Man skuldbelägger och går till person- eller funktionsangrepp istället för att angripa åsikter. En människa är så mycket enklare att angripa än en idé eller värdegrund. Vi rektorer förnekar inte att det finns både strukturella och samhälleliga problem kopplat till etnicitet och hudfärg, både lokalt och globalt. Det intressanta är ju vilken lösning som finns. En svensk gymnasieskola ska vara en mötesplats för alla elever som sökt sig dit, och vi kan aldrig tillåta att hudfärg blir ett urvalskriterium för delaktighet, lika lite som någon annan diskrimineringsgrund. Återkom när ni vill skapa en förening som välkomnar, utmanar, debatterar, problematiserar och som bjuder in. Då ska vi stötta er. Hjälpa er. Stå bakom er. Utmana er. Till dess gäller lagstiftningen fullt ut. Det är rektor som bestämmer vem eller vilka som får vistas i skolan – som inte är allmän plats – och vilken verksamhet som får bedrivas i skolans lokaler. Vi har föreningsfrihet och även mötesfrihet i Sverige och den respekterar vi. Men, vi har ingen skyldighet att upplåta skolans lokaler för detta.

************************

Fredrik Skog & Maria Sellberg

Rektorer