Norra the Explorer: Från pojkskola till flickskola

Elmer är en av killarna som varje dag går igenom skolans vackra korridorer, men det går inte att förneka att det är fler tjejer än killar han möter i korridorerna. Ja – i min klass är vi hela 30 tjejer och endast två killar, men det visar sig att vi behöver inte gå tillbaka så långt i tiden för att mötas av den exakta motsatsen; det var först 1961 som flickorna gjorde debut på skolan.

 

Jag och Elmer börjar på fjärde våningen och jobbar oss nedåt. Gamla rektorer, kungar och adelsmän, men det går inte att skymta en enda kvinna på någon av tavlorna som pryder väggarna. Det är först på första våningen vi stöter på den första och enda avbildningen av en människa av kvinnligt kön – den lilla enarmade flickan som rider på en av hästarna i entrén. Detsamma händer när vi går in på skolans hemsida och söker på “kända alumner”. Den enda kvinnan som nämns är Fiona FitzPatrick, kanske mer känd som Fiona i duon Rebecca och Fiona.

 

Elmer kliar sig på hakan och undrar hur det kommer sig. Han verkar fast besluten att få ett svar, och öppnar google på datorn för att börja söka runt efter information. Vi hittar snart den exakta könsfördelningen på skolan läsåret 17/18: 649 flickor och 343 pojkar. Flest flickor är det på humanistiska programmet med 88 %, tätt följt av samhällsprogrammet med 76% flickor och sedan det mer jämnt fördelade naturvetenskapsprogrammet med en majoritet på 53%. Den enda linjen på skolan som är annorlunda är natur-matte med 59 % pojkar. Könsfördelningen verkar vara densamma på många av de skolor som kräver höga betyg för att bli antagen. Anledningen tros bland annat vara att tjejer mognar tidigare än pojkar och därför generellt sett presterar bättre i skolan.

 

Vi befinner oss i matsalen. Efter att ha frågat runt bland lärare har det kommit fram att där nere – i det idag mest känt som en på tok för liten matsal – från början var skjutbanor från, där Högre Realläroverket å Norrmalms gossar övade skytte, eftersom vapenövningar var var obligatoriska i gymnastikundervisningen ända fram till 1928. Pojkarna var de som skulle försvara landet, och den synen verkar även ha hängt ihop med att de ansågs ha större rätt till utbildning än flickor. Förr ansågs män vara familjeförsörjare, medan kvinnor ansågs ha uppgiften att ta hand om hushållsarbetet och barnuppfostran. Det var anledningen till att kvinnor ofta hölls utanför högre utbildning, även om de hade bättre skolresultat.

 

Varför det går fler flickor än pojkar på skolan fick vi inget klart svar på, men nu är det i alla fall – till skillnad från 1961, kunskap och inte kön som avgör vem som kommer in och inte. Hur framtiden på skolan kommer att se ut vet vi inget om, men Elmer rycker på axlarna och säger att det inte spelar så stor roll, för vem bryr sig egentligen om vilket kön någon har. Vad man kan är viktigare.

Norrafakta:

  • När skolan invigdes 1890 var området runt skolan mestadels träskmark och området kallades för “Träskängen”
  • Norra Real var en pojkskola fram till 1961
  • 2005 var det 55 % flickor på skolan totalt – 2017 var siffran 65 %
  • Södra Latin och Norra Real är byggda efter samma ritning, men Norra invigdes (såklart) först
  • Skolan har hittills haft två nobelpristagare

Text: Sandra Erlandsson